เวชกรโอสถ (Vetchakorn Osot)

เวชกรโอสถเวชกรโอสถ เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรไทย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 มีทะเบียนยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข รวมแล้วกว่า 50 รายการ

ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และจากสถาบัน URSS ซึ่งเป็นสถาบันการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เวชกรโอสถ เป็นธุรกิจที่เปิดขึ้นมาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยผู้ก่อตั้งคือ ดร.ภัทร์ หนังสือ (ชื่อเดิม จินดา หนังสือ) เป็นผู้ที่คลุกคลีกับสมุนไพรและการรักษาโรคด้วยสมุนไพรมาตั้งแต่วัยเด็ก ในวัยเด็กได้ติดตามคุณลุงซึ่งเป็นหมอแผนโบราณ รักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพร ทำให้ซึมซับองค์ความรู้และ ภูมิปัญญาจนเกิดเป็นความศรัทธา และความรักชอบในด้านยาสมุนไพร ต่อมาได้เรียนรู้จนสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม และเวชกรรมแผนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาทั้งการแพทย์แผนไทยและแผนจีน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

ดร.ภัทร์ หนังสือ
ดร.ภัทร์ หนังสือ ผู้ก่อตั้งบริษัท เวชกรโอสถ เจ้าของเดียวกับ บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด

รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม อีสเทิร์นเฮิร์บ
รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น อีสเทิร์นเฮิร์บ
รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น อีสเทิร์นเฮิร์บ
รางวัลโรงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เวชกรโอสถ

มาตรฐานการผลิต

เวชกรโอสถ มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และสารสำคัญในสมุนไพรที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมกับห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง เช่น HPLC, GC-MS, NMR เป็นต้น เวชกรโอสถได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข และสถาบัน URS ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลก รวมทั้งได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001 จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและความปลอดภัย

ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ

ใบประกอบโรคศิลปะ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
ใบอนุญาตผลิตโรงงานเวชกรโอสถ
ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ ให้แก่บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด
ใบอนุญาตผลิตโรงงานเวชกรโอสถ
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ โดยบริษัท เวชกรโอสถ จำกัด

เทคโนโลยีการผลิต

ลงนามการผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัย เวชกรโอสถ
ดร.ภัทร์ หนังสือ ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนโซม ร่วมกับท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวชกรโอสถ โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เช่น ซิลเวอร์ นาโน ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบสมุนไพร รวมทั้งใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ก่อความระคายเคืองผิว กับการใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เช่น Ultrasonic Atomizer ในการสกัดสมุนไพรโดยไม่ใช้ความร้อน ซึ่งทำให้ได้สารออกฤทธิ์จากสมุนไพรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เวชกรโอสถได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเทคนิคการนำสารสกัดสมุนไพรทั้งชนิดที่เป็น polar และ nonpolar บรรจุในนีโอโซม (Neosome) ที่มีขนาดเล็กถึงระดับนาโนเมตร เพื่อการนำส่งยาทางผิวหนัง และการรับประทาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามเราผ่าน Social Media

สินค้าเวชกรโอสถ